ilginç tuhaf bilgiler

Nazar var mıdır?

Nazar var mıdır?

Nazar var mıdır? İnanışı binlerce yıl öncesine kadar dayanan bir olgudur nazar. Sözlük manası bakmak, isteyerek beraberinde de imrenerek bakmak, göz atmak, yan bakış, kötü bakış olan nazar değmesine mahsus düşünce gerek derindir, gerek de oldukça çok eskidir.

Nazar, gerek bakışlardan, gerek sözlerden ve gerek de kötü niyetli olan düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Bazı zamanlarda ise nazarin iyi düşünceden bile kaynaklandığı olmaktadır.

Buna neden olarak en çok bilinen durum, göz vasıtası ile yayılım gösteren negatif enerjidir. Bu ifade halk arasında uğursuz bakış, yani kem göz olarak isimlendirilir. Halk arasında nazar değdi tabiri ise bu gibi durumların oluşmasından kaynaklanmaktadır.

Nazara karşı alınan tedbirler :

İnanışlara göre, nazarlık tabir edilen fetişlerin negatif titreşimsel olan etkilerini azaltacağı hatta tam olarak yok edeceği çok yaygındır. Bunların arasında kem gözler için kullanılan en yaygın obje de mavi renkli bir boncuktur. Eski çağlarda orta Asya inanışları neticesinde göklerin Tanrısı olan Tengri Ülgen’in göklerde oturarak halkını kötülüklerden koruduğu söylenirmiş. Bundan dolayı halklar göğün rengi olan maviyi kutsal saymışlardır, saygı göstermişlerdir. Bir rivayete göre de büyük lider Cengiz han babasının mavi bardağında su içermiş, mavi renk daha sonraları Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de çok kullanılmıştır, mavi çini üzerine ayetler yazılmak suretiyle türbe ve de medreseleri süslemişlerdir.

Nazarı geri yollamak bakımından da el ve beraberinde el biçiminde nazarlıklar kullanılmaktadır. Bunu uygulamada hedef, gözden gelen enerjinin parmaklardan çıkan enerjinin içinde yok edilmesidir. İşte bu sistem, sağ eli açık tutarak beş kere gözün içersine, beş kere gözün üstüne diyerek, beş olan parmak sayısından hareketle beş köşeli objelerin, mesela yıldız gibi nazara karşı tılsım olarak kullanılmasıdır. Nazarlık ve beraberinde de süs eşyası olarak el seklinde pek çok değişik çeşit tılsım vardır.

Tüm bunların yanında pek çok hayvan organı, kemikler, bitkiler de nazara karsı kullanılmışlardır. Halk arasında en yaygın olanları ise: at nalı, köpek tüyü, yılan kemiği, balık kulağı, boynuzlar, kertenkele kuyruğu, yumurtanın kabuğu, eski bir süpürge, eski elbise, sarımsak, üzerinde yedi delik bulunan boncuklar, hurma çekirdeği, kurt boncuğu, kafatası ve benzerleri.

Yahudilerin ise Tanrının eli diye nitelendirdikleri el biçiminde yapılmış nesneler, duvarlarına astıkları yine el biçiminde, orta kısmında mavi bir boncuk bulunan nazar kovucuları vardır. Yahudiler, bunların uğuruna, yaptıkları işlevlere oldukça çok inanmaktadırlar.

Müslümanlar da ise bu el biçimindeki nazar kovuculara Fadime ananın eli olarak isimlendirilmektedir.

Ön Asya Hıristiyanları ise buna Meryem ananın eli adini takmışlardır.

Hıristiyan ve Musevi toplumlarında ise bu gibi tılsımlara amulet denmekte,

Türkiye’de ise “nazarlık” denilmektedir. Ayrıca, göz ve beraberinde göz biçimindeki objeler de çoğunlukla koruyucu tılsım olarak kullanılmaktadır.

tags nazar var mıdır koruyucu tılsım nazarlık nazardan korunma yolları batıl inançlar

İLGİNÇ BİLGİ EKLEYİN / YORUM YAZIN

Yazan :

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu üstteki formu kullanarak yazabilirsiniz.